• Str. Arieș, Nr. 1, Bloc B, Complex Luxor, Craiova, județul Dolj

  • casadeinsolventagmc@yahoo.com

Despre companie


CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL Craiova, se bucură de o vastă experiență în domeniu, societatea fiind desemnată administrator/lichidator judiciar în peste 200 de cauze de către Tribunalul Dolj, Tribunalul Olt, Tribunalul Teleorman, Tribunalul București, Tribunalul Vâlcea, Tribunalul Gorj, Tribunalul Argeș, Tribunalul Ilfov, Tribunalul Prahova, Tribunalul Dâmbovița, Tribunalul Timiș, Tribunalul Bacău, Tribunalul Brăila, Tribunalul Hunedoara si Tribunalul Constanța.
Consecință a numărului mare de dosare și a interesului deosebit manifestat de asociații, angajații și colaboratorii societății în rezolvarea acestor cauze, aceștia au dobândit o vastă și diversificată experiență în rezolvarea cu celeritate și succes a tuturor problemelor ivite in cursul soluționării cauzelor respective.

Rezultatele finale obținute, responsabilitatea cu care atribuțiile au fost aduse la îndeplinire, rapiditatea soluționării tuturor cauzelor primite, toate se datorează capacității de lucru în echipă a personalului angajat, transparenței cu care se lucrează în cadrul societății precum și a capacității întregului personal de a rezolva cu prioritate problemele ivite în cursul activității.
Colectivul tânăr, cu o calificare specifică domeniului de activitate al societății, interesul manifestat în rezolvarea in timp util a tuturor problemelor, au creat în timp, premisele dezvoltării unor puternice relații de colaborare cu personalul auxiliar al instituțiilor publice implicate în soluționarea cauzelor ce țin de competența societății noastre.
Dovada capacității noastre de rezolvare rapidă si eficientă a atribuțiilor ce ne revin ca și administrator/lichidator desemnat conform Legii 85/2014 dar si Legii 31/1990, încrederea castigată în timp față de personalul instituțiilor cu care interacționăm în exercitarea profesiei noastre, o reprezintă tocmai numărul mare de cauze care ne-au fost date spre soluționare de organele abilitate în acest sens.