• Str. Arieș, Nr. 1, Bloc B, Complex Luxor, Craiova, județul Dolj

  • casadeinsolventagmc@yahoo.com

Anunturile disponibile pentru firma selectata de dumneavoastra

Vanzarii bunuri mobile din patrimoniul societatii

Subscrisa, CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL, cu sediul in Craiova, Calea Unirii, Nr. 36,  judetul Dolj, societate ce a preluat de la AMT SERVICII INSOLVENTA SPRL, urmare a divizarii  acesteia prin protocolul nr. 2/15.04.2015, dosarul nr. 7469/63/2009, aflat pe rolul Tribunalului Dolj,  privind debitoarea SC TRANSPORTURI INTRETINERE DRUMURI OLTENIA SA cu sediul in  Malu Mare, Prelungirea Bechetului, km 7, judetul Dolj, J16/850/2001, CUI 14340428, in baza  prevederilor art.116 alin.2 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, art.149 din aceeasi lege si a hotararii Adunarilor Creditorilor, organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii urmatoarelor  bunuri mobile din patrimoniul societatii. (tabel detaliat de valori)


Preturile nu includ TVA si vor fi calculate in lei la cursul BNR din data licitatiei. 

Licitatiile pentru bunurile mobile se vor desfasura in data de 07.12.2017, ora 13.00, cu  repetare in data de 14.12.2017 si 19.12.2017 la aceeasi ora, la sediul lichidatorului judiciar din  Craiova, str. Calea Unirii, nr. 36, et. 1, judetul Dolj.

Vanzarea se va face prin licitatie publica cu strigare, prin metoda competitiva, conform  principiului „vazut, placut, cumparat”, pretul de pornire al licitatiei pentru vanzarea bunurilor fiind  pretul afisat in publicatia de vanzare. 


Potentialii cumparatori isi pot face propriile determinari asupra starii activelor, lichidatorul  judiciar asigurandu-le accesul la acestea. Toti cei interesati a cumpara bunurile trebuie sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat  in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor vor anunta in scris lichidatorul judiciar,  inainte de data licitatiei. Participarea la licitatie este conditionata de depunerea unei garantii de 10% din pretul de  evaluare al bunului in contul lichidarii deschis la Piraeus Bank SA suc Craiova - RO57 PIRB 1700  7341 6700 1000 - pentru SC TRANSPORTURI INTRETINERE DRUMURI OLTENIA SA, prin ordin  de plata, CEC barat, avalizat de banca, chitanta eliberata de societatea debitoare sau consemnarea  garantiei la CEC, pentru fiecare bun in parte. 


Caietul de sarcini ce include si taxa de participare la licitatie este in valoare de 500 lei exclusiv  TVA si se va achita anterior licitatiei, in numerar la sediul lichidatorului judiciar, prin ordin de plata,  CEC barat avalizat de banca, in contul deschis la Piraeus Bank SA, pentru Casa de Insolventa GMC SPRL Craiova, sau la locul de desfasurare al licitatiei.  


Craiova, 24.11.2017 Relatii la telefoanele: 0745157020 Lichidator judiciar  CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL Tudor Constanti

Detalii