• Str. Arieș, Nr. 1, Bloc B, Complex Luxor, Craiova, județul Dolj

  • casadeinsolventagmc@yahoo.com

Anunturile disponibile pentru firma selectata de dumneavoastra

Vanzeari bunuri din patrimoniul societatii

Subscrisa, CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL, cu sediul in Craiova, Calea Unirii, Nr.  36, judetul Dolj, inregistrata la UNPIR in RFO II: 0807/2015, cod de inregistrare fiscala:  RO34538714, desemnata lichidator judiciar in dosarul nr. 4416/87/2011, privind debitoarea SC Hotel  Rosiori SRL, cu sediul social in Rosiori de Vede , str. Oltului, nr. 1, jud. Teleorman, CUI :  8459352, numarul de ordine in registrul comertului : J34/368/1995, in baza prevederilor art.116 si  urmatoarele din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, art.149 din aceeasi lege si a Adunarilor Creditorilor din 22.09.2017, organizeaza licitatii publice in vederea vanzarii urmatoarelor bunuri din  patrimoniul societatii

Licitatiile se vor desfasura in data de 18 Decembrie 2017 si 08 Ianuarie 2018 ora 16,00  cu reluare in fiecare zi de luni, la aceeasi ora, la sediul lichidatorului judiciar din Craiova, str.  Unirii, nr. 36, et. 1, judetul Dolj. 

Pretul de pornire al licitatiilor va fi cel din regulamentul de vanzare aprobat in cadrul  Adunarii creditorilor din data de 20.09.2017. Toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor vor anunta in scris lichidatorul judiciar,  anterior licitatiei. 

Vanzarea se va face, in bloc, prin licitatie publica cu strigare, prin metoda competitiva,  conform principiului „vazut, placut, cumparat”, pretul de pornire al licitatiei pentru vanzarea bunurilor  fiind pretul afisat in publicatia de vanzare. Potentialii cumparatori isi pot face propriile determinari asupra starii activelor, lichidatorul  judiciar asigurandu-le accesul la acestea. 

Toti cei interesati a cumpara bunurile trebuie sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul  fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Participarea la licitatie este conditionata de depunera unei garantii de 10% din pretul de  evaluare al bunurilor in contul lichidarii deschis pe numele debitoarei SC Hotel Rosiori SRL, prin  ordin de plata, CEC barat, avalizat de banca, chitanta eliberata de societatea debitoare sau  consemnarea garantiei la CEC. 


Dovada privind achitarea taxei de participare la licitatie (include cumpararea Caietului de  Sarcini al activelor) este de 2.000 lei exclusiv TVA pentru bunuri imobile si 200 lei exclusiv TVA  pentru bunurile mobile si se va achita prin ordin de plata, CEC barat avalizat de banca, in contul RO21  PIRB 1700 7662 9800 1000 deschis la Piraeus Bank SA- Sucursala Craiova, pentru Casa de Insolventa  GMC SPRL Craiova.   


DATA : 29 Noiembrie.2017 

Relatii la telefoanele: 0251/415.330 0745-157020 

Lichidator judiciar  CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL Tudor Constantin

Detalii