• Str. Arieș, Nr. 1, Bloc B, Complex Luxor, Craiova, județul Dolj

  • casadeinsolventagmc@yahoo.com

Anunturile disponibile pentru firma selectata de dumneavoastra

Vanzare bunuri imobile din patrimoniul societatii

Subscrisa, CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL, cu sediul in Craiova, Calea Unirii, Nr. 36,  judetul Dolj, inregistrata la UNPIR la RFO II: 0807/2015, CF:34538714, continuatoarea AMT  SERVICII INSOLVENTA SPRL, societate ce a preluat urmare a divizarii acesteia din urma,  (conform protocolului nr. 2/15.04.2015) dosarul nr. 8554/63/2013 privind debitoarea S.C GRADICO  ELECTRIC S.R.L , J16/241/2004, CUI 16125507, in baza prevederilor art.116 alin.2 din Legea  85/2006 privind procedura insolventei, art.149 din aceeasi lege si a hotararii Adunarilor Creditorilor, organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii urmatoarelor bunuri imobile din patrimoniul  societatii


Preturile nu includ TVA. 


Licitatiiile se vor desfasura in data de 30 Octombrie 2017, ora 15,00 cu reluare in fiecare zi  de luni la aceeasi ora, pana la vanzarea bunurilor. Locatia desfasurarii licitatiei va fi la sediul  lichidatorului judiciar din Craiova, str. Unirii, nr. 36, judetul Dolj.  Vanzarea se va face prin licitatie publica cu strigare, prin metoda competitiva, conform  principiului „vazut, placut, cumparat”, pretul de pornire al licitatiei pentru vanzarea bunurilor fiind  pretul afisat in publicatia de vanzare. Potentialii cumparatori isi pot face propriile determinari asupra starii activelor, lichidatorul  judiciar asigurandu-le accesul la acestea. 


Toti cei interesati a cumpara bunurile trebuie sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat  in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, vor anunta in scris administratorul judiciar,  inainte de data licitatiei. Participarea la licitatie este conditionata de depunera unei garantii de 10% din pretul de  evaluare al bunului in contul nr. RO96 PIRB 1700 7627 5600 1000 deschis la Piraeus Bank sucursala Craiova, pentru SC Gradico Electric SRL, prin ordin de plata, CEC barat, avalizat de  banca, chitanta eliberata de societatea debitoare sau consemnarea garantiei la CEC, pentru fiecare  bun in parte. Caietul de sarcini ce include si taxa de participare la licitatie este in valoare de 3.000 lei exclusiv  TVA, si se va achita anterior licitatiei, in numerar la sediul lichidatorului judiciar, prin ordin de plata,  CEC barat avalizat de banca, in contul RO21 PIRB 1700 7662 9800 1000 deschis la Piraeus Bank  SA- Sucursala Craiova, pentru Casa de Insolventa GMC SPRL Craiova, sau la locul de desfasurare al  licitatiei.  


DATA : 10.10.2017 


Relatii la telefoanele: 0745-157020   

Lichidator judiciar  CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL  Tudor Constantin

Detalii