• Str. Arieș, Nr. 1, Bloc B, Complex Luxor, Craiova, județul Dolj

  • casadeinsolventagmc@yahoo.com

Anunturile disponibile pentru firma selectata de dumneavoastra

Vanzare bunuri imobile

CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL, cu sediul in Craiova, Calea Unirii, Nr. 36, judetul Dolj,  desemnata lichidator judiciar, de catre Tribunalul Arges, in dosarul nr. 233/1259/2013, in cauza  privind debitoarea SC EFTIMEX GRUP SRL cu sediul in Pitesti, bdul. Republicii, bl. D5b, Mezanin,  judetul Arges, J03/2598/1994, CUI 8358811, in baza dispozitiilor Legii 85/2006 privind procedura  insolventei, Codului de procedura Civila si a Adunarilor Creditorilor, organizeaza licitatie publica in  vederea vanzarii urmatoarelor bunuri imobile din patrimoniul societatii falite, astfel:  


pentru bunurile imobile– se organizeaza licitatii publice cu strigare in data de 23.05.2018 cu  repetare in datele de 06.06.2018, 20.06.2018, 04.07.2018 , 18.07.2018 si 01.08.2018 ora 10.00, la sediul  lichidatorului judiciar in Craiova, Calea Unirii, nr.36, jud. Dolj;


Toti cei care pretind vreun drept asupra imobilelor, vor anunta in scris lichidatorul judiciar,  inainte de data licitatiei.


Toti cei interesati a cumpara bunurile trebuie sa depuna la sediul lichidatorului judiciar din  Craiova, oferta scrisa prin care isi manifesta intentia de a participa la licitatie precum si dovada achitarii  garantiei de 10%, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei.


Participarea la licitatie este conditionata de depunerea unei garantii de 10% din pretul de  evaluare al bunului in contul lichidarii - IBAN RO47 PIRB 1700 7061 7300 1000 deschis la Banca  Piraeus Bank Sucursala Craiova pentru SC EFTIMEX GRUP SRL, CUI RO 8358811, prin ordin de  plata, CEC barat, avalizat de banca, chitanta eliberata de societatea debitoare sau consemnarea  garantiei la CEC, pentru fiecare bun in parte. 


Caietul de sarcini ce include si taxa de participare la licitatie este in valoare de 1.000 lei si se va  achita anterior licitatiei, in contul RO 21 PIRB 1700 7662 9800 1000, deschis la Piraeus Bank SA suc  Craiova, pentru Casa de Insolventa GMC SPRL, CUI 34538714, RFO II 0807/2015.

Detalii