• Str. Arieș, Nr. 1, Bloc B, Complex Luxor, Craiova, județul Dolj

  • casadeinsolventagmc@yahoo.com

Anunturile disponibile pentru firma selectata de dumneavoastra

Vanzare bunuri

Subscrisa, CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL, cu sediul in Craiova, str. Aries, nr. 1, Bloc  B, Complex Luxor, judetul Dolj, in calitate de lichidator judiciar in cadrul dosarului nr.  15326/63/2011/a1 aflat pe rolul Tribunalului Dolj, privind debitoarea SC AGROLUC SRL, cu  sediul in Comuna Almaj, sat Almaj, judetul Dolj, J16/224/2004, CUI 16120933, in baza  prevederilor art.116 alin. 2 si art.149 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei,  Codul de procedura Civila si a Adunarilor Creditorilor, organizeaza licitatie publica in  vederea vanzarii urmatoarelor bunuri imobile din patrimoniul societatii falite


Licitatia se va desfasura in data de 23.06.2021, ora 12.00 cu repetare in data de  07.07.2021; 21.07.2021; 04.08.2021; 18.08.2021; 01.09.2021; 15.09.2021; 29.09.2021;  13.10.2021; 27.10.2021; 10.11.2021 si 24.11.2021 ora 12.00, la sediul lichidatorului judicial  din Craiova, str. Aries, nr. 1, bl. B, Complex Luxor, judetul Dolj.  Toti cei care pretind vreun drept asupra imobilelor, vor anunta in scris lichidatorul  judiciar, inainte de data licitatiei. 


Toti cei interesati a cumpara bunurile trebuie sa depuna la sediul lichidatorului judiciar din Craiova oferta scrisa prin care isi manifesta intentia de a participa la licitatie  precum si dovada achitarii garantiei de 10%, cu cel putin 2 zile inainte de data licitatiei. Participarea la licitatie este conditionata de depunerea unei garantii de 10% din  pretul de evaluare al bunului in contul lichidarii - cod IBAN RO78 PIRB 1700 7628 6500  1000 deschis la Banca Piraeus Bank Sucursala Craiova pentru SC AGROLUC SRL, CUI RO  16120933, prin ordin de plata, CEC barat, avalizat de banca, chitanta eliberata de  societatea debitoare sau consemnarea garantiei la CEC, pentru fiecare bun in parte. Caietul de sarcini ce include si taxa de participare la licitatie este in valoare de 1.000  lei, exclusiv TVA pentru imobile si se va achita anterior licitatiei.    


DATA : 04.06.2021 

Relatii la telefon: 0251/415.330 0747953589 – Toader Florin  


Lichidator judiciar  CASA DE INSOLVENTA GMC SPR

Detalii